Geen foto

Advies WOZ en lokale belastingen

Bezwaar en beroep
Bij het invoeren van een nieuwe belasting of aanpassing van de verordening bestaat de kans dat er geprocedeerd wordt over de aanslag (en de verordening). Indien de verordening daar aanleiding toe geeft, kan dit leiden tot (algehele) onverbindendheid van de verordening en vernietiging van de aanslag. Dit kan tot zeer grote bedragen leiden. Daarom is het van belang elk bezwaar secuur te behandelen en daarbij aandacht te slaan op zowel de formele als fiscaal inhoudelijk aspecten. Wij kunnen u hierbij helpen.

Procederen
Daarnaast bieden wij begeleiding bij proceservaring. Procederen is een vak! Dit doen wij door voor u te procederen of de proces kennis van medewerkers van een gemeente te optimaliseren door cursussen.

Casus vraagstukken
Soms is een vraagstuk complex en is het fijn om te kunnen sparren over de juridische toepassing en/of uitwerking. Wij zijn uw sparringspartner bij complexe vraagstukken. Wij doen dit het liefste samen met u. Op deze manier blijft kwaliteit intern gewaarborgd.