Kleine foto
Fiscale audit

Wat is een fiscale audit?

Een dwarsdoorsnede van uw organisatie op fiscaal gebied, rapportage met zowel: 

  • Managementrapportage (visueel) met integraal beeld;
  • Detailinformatie voor betreffende afdelingen;
  • Concrete aanbevelingen en verbeteracties/thema’s in één oogopslag.

Wat biedt de fiscale audit voor mijn organisatie?

  • Duidelijkheid risico’s en kansen van uw organisatie voor loonheffingen, Btw, Vennootschapsbelasting en lokale heffingen.
  • Inzicht in hoeverre u grip heeft op de fiscale positie en of verantwoordelijkheden voor iedereen voldoende duidelijk in de organisatie zijn belegd.
  • Weten wat u moet kunnen aantonen richting Belastingdienst, college, directie, accountant of andere belanghebbenden, en hoe u deze partijen het beste kunt informeren.

In één oogopslag zien hoe uw organisatie er fiscaal voor staat

Een eerlijke nette prijs voor gedegen rapportage

Een overzicht met concrete optimalisatie-mogelijkheden gericht op de toekomst

Hoe voeren wij een fiscale audit uit?

Om een fiscale audit uit te voeren doorlopen wij een aantal stappen die hieronder schematisch zijn weergegeven. 

S

START MET DE BASIS

Uitvraag beschikbare informatie

T

DIGITAAL INTERVIEWS

Interviews met één dag(deel) per belastingmiddel op verschillende niveaus van uw organisatie

A

ACTIE FISCALIADE

Opstellen rapportage bevindingen

R

RESULTAAT

Presenteren van het resultaat: managementsamenvatting, detailbevindingen én concrete actie.

T

TOELICHTING KANSEN OPTIMALISATIE

Op basis van optimalisatie mogelijkheden gezamenlijk prioriteringsvoorstel bepalen.

Laatste nieuws

Komende opleidingen