Doorontwikkeling HT: ja / nee / misschien: Acties 2021

4 januari 2021

Fiscaliade wenst u alle goeds voor 2021. Graag zetten wij ons samen met u in om er ook fiscaal een succesvol jaar van te maken. Het jaar 2021 wordt het eerste jaar waarin de decentrale overheid zelf na afloop van het jaar de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening aflegt en ook staat dit jaar mede in het teken van de transformatie van horizontaal toezicht naar het ‘doorontwikkelde’ horizontaal toezicht (DHT). Wilt u fiscaal goed beginnen? Wij adviseren u dan om u te gaan verdiepen in de wijziging van het horizontaal toezicht. Wat zijn de voor- en nadelen, de haalbaarheid en de impact. Kortom wat te doen met doorontwikkeling HT in 2021?

Klik hier voor de onepager >> 

(Doorontwikkeling) Horizontaal Toezicht

Waar de Belastingdienst tot begin dit jaar bereid was een convenant Horizontaal Toezicht te sluiten met decentrale overheden die de fiscale beheersmaatregelen nog niet helemaal op orde hadden, is dit voor DHT alleen nog maar mogelijk als de organisatie kan aantonen ‘in control’ te zijn. De Belastingdienst heeft aangegeven de huidige convenanten Horizontaal Toezicht op te zeggen, en organisaties hebben tot 2023 de tijd om aan de nieuwe toelatingseisen te voldoen. Een belangrijke toelatingseis is dat een organisatie een fiscale self-assessment maakt en zelf – door interne monitoring (of mathematisch verantwoorde steekproeven) – de werking van de getroffen fiscale beheersingsmaatregelen kan vaststellen.

Wilt u 2021 fiscaal goed beginnen?

De rechtmatigheidsverklaring en de doorontwikkeling naar Horizontaal Toezicht komen samen als het gaat om de fiscale beheersing van de interne processen binnen uw organisatie. Wilt u 2021 fiscaal goed beginnen, dan is het van belang om op korte termijn een richting gevend kader vast te stellen waarin u de route voor uw organisatie kiest die het beste aansluit bij de ambitie van de organisatie in het kader van de DHT. 

Wij adviseren u de komende maanden actie te ondernemen door een verkenning uit te (laten) voeren naar de volgende punten:

  • Zijn de fiscale processen voldoende beschreven? Worden deze gecontroleerd door de VIC en zijn alle verbetervoorstellen doorgevoerd?
  • Wat is de ambitie van de organisatie ten aanzien van het (willen verlengen) van een horizontaal toezichtsconvenant met de Belastingdienst? En is dit haalbaar voor de organisatie gezien de aangescherpte eisen van de Belastingdienst zoals het periodiek uitvoeren van een fiscale self-assesment, het opstellen van een Risicoanalyse en Plan van Aanpak om risico’s nog beter te gaan beheersen? 

Meer weten? Neemt u hierover gerust contact met ons op wat DHT voor uw organisatie zal betekenen zodat wij u meer in detail over de voorwaarden hiervoor kunnen informeren en met u kunnen bespreken op welke wijze wij u daarbij kunnen adviseren en ook ondersteunen.  Omdat iedere organisatie eigen (uiteenlopende) keuzes heeft gemaakt bij de inrichting van de beheersmaatregelen, leveren wij hierin maatwerk. 

Meer informatie nodig over het nieuwe normenkader voor DHT?

Eind vorig jaar hebben wij op verzoek van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen diverse (digitale) presentaties gegeven over wat nu precies het normenkader en de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een nieuw convenant horizontaal toezicht/DHT. Waarbij we in aanvulling op de theoretische kant van dit normenkader met u samen gaan bepalen wat dit voor uw organisatie betekent; de haalbaarheid van DHT, welke keuzes u heeft, vaststellen welke voor- en nadelen er zijn in relatie tot de ambitie die uw organisatie heeft om naast de getroffen beheersmaatregelen ook aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Onze presentatie vormt een uitstekende start om intern nadere verkenningen uit te voeren en acties uit te gaan zetten over DHT en fiscaal in control. In alle gevallen zien wij verbeterde resultaten op het gebied van fiscale interne controle als gevolg van de gesprekken over DHT. Als u verdere informatie wenst over dit proces, neem dan gerust contact op.  

Fiscale opleidingen om (verder) fiscaal in control komen

Fiscaliade heeft een door CEDEO geaccrediteerd opleidingscentrum (het Kenniscentrum). Wij verzorgen elk kwartaal een opleiding Tax Control Framework (TCF) waarin wij nadere uitleg geven, tips en voorbeelden bespreken op welke wijze u nader fiscaal in control kan komen. Wij betrekken hierbij ook de rol en toetsingsmaatregelen van interne controle, de plaats van de VIC binnen de organisatie en de betrokkenheid van concern control. Dit jaar zal hieraan natuurlijk ook de rechtmatigheidsverklaring aan toegevoegd worden en hoe de organisatie met data-analyses monitoring, toezicht en controle de VIC kan ondersteunen.

Onze opleiding Tax Control Framework kunnen we ook maatwerk intern binnen uw organisatie verzorgen. 

Neem vrijblijvend contact op met onze horizontaal toezicht specialisten of uw vast adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen