BIK en overheid. Ook een kans voor u?

15 december 2020

Baangerelateerde investeringskorting (“BIK”) voor overheden

Om in deze roerige tijden investeringen in bijvoorbeeld nieuwe machines te stimuleren, heeft het kabinet een voorstel gedaan voor het introduceren van een nieuwe tijdelijke investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het wetsvoorstel is op 15 december 2020 door de Eerste Kamer aangenomen.

Hoe ziet de BIK regeling eruit?

De BIK zal gelden voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. Bij bepaalde grote investeringen (vanaf € 1.500) in een jaar bedraagt de korting tot € 5 miljoen 3,9% en daarboven 1,8%.

De investeringskorting is geregeld via de loonbelasting en wordt verrekend met de af te dragen loonheffing. Voor toepassing van deze regeling heeft de organisatie een BIK-verklaring nodig die op verzoek wordt afgegeven door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Kunnen overheidswerkgevers ook gebruik maken van de BIK?

Een overheidswerkgever die niet vennootschapsbelastingplichtig is kan geen beroep doen op de BIK. Dit betekent dat niet-belaste entiteiten en volledig vrijgestelde entiteiten zijn uitgesloten van de BIK. Voor zover een overheidswerkgever wel vennootschapsbelastingplichtig is, kan voor de investeringen die samenhangen met de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten in principe de BIK worden aangevraagd.

Dit betekent in de praktijk – kort gesteld – dat de investering betrekking moet hebben op belastingplichtige activiteiten of daaraan moet kunnen worden toegerekend. Wij verwachten dat de BIK in de praktijk voor overheidswerkgevers daarom lang niet in alle gevallen toegepast kan worden. Bent u voornemens om te investeren in activa die mede uw belaste activiteiten betreffen? Graag kijken wij met u mee of er voor u als overheidswerkgever (of voor een van uw verbonden partijen/samenwerkingsverbanden) toch mogelijkheden bestaan om de BIK toe te passen.


Voor overheidsdeelnemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn, biedt de BIK wel veel kansen. Breng daarom uw investeringen in kaart om te kijken in hoeverre u gebruik kunt maken van de BIK. In principe kwalificeren alle investeringen die ook kwalificeren voor de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (de KIA) voor toepassing van de BIK. Dit betreft de meeste gewone investeringen, maar betreft bijvoorbeeld niet de investering in gronden, gebouwen en de meeste vervoermiddelen. Om de BIK toe te passen zal eveneens een verzoek bij de RVO moeten worden gedaan. Indien gewenst helpen wij u graag met een dergelijk verzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen