Kleine foto
Fiscaal in control

Fiscaal in control zijn is een onmisbaar onderdeel van risicobeheersing en vormt de basis voor het indienen van juiste, tijdige en volledige aangiften btw, vennootschapsbelasting (Vpb) en loonheffingen. Door fiscaal in control te zijn wordt het risico op correcties, naheffingsaanslagen en boetes zoveel als mogelijk voorkomen. Fiscale beheersing betekent dat uw organisatie blijvend oog heeft voor de fiscaliteit, deze processen inricht en monitort. Dit is een voorwaarde voor onder andere een gedegen Tax Control Framework (TCF) maar ook voor de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT).

Fiscale beheersing heeft impact op de gehele organisatie en vereist daarom draagvlak, een goed plan voor de fiscale borging van de fiscaliteit in de processen en concrete beheersmaatregelen. Met onze relevante praktijkkennis op dit gebied geven wij u praktische handvaten waarmee u concrete stappen kunt zetten met het optimaliseren van uw fiscale beheersing. Zoals: Hoe borgt u fiscaliteit op pragmatische wijze in de organisatie (bestaande bedrijfsprocessen)? Hoe richt u processen in met oog voor fiscaliteit? En hoe bewaakt u de kwaliteit van de fiscaliteit in processen?

Laatste nieuws

Komende opleidingen