Geen foto

Sociaal domein

Uitvoering van de Participatiewet (voormalig WSW en WWB), Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Inburgering nieuwkomers. Deze wetten geven gemeenten de taak om mensen te ondersteunen op diverse vlakken. Van woningaanpassingen tot het bekostigen van een opleiding of het verstrekken van een fiets. Gemeenten voeren deze taken vaak in samenwerkingsverbanden uit. Wat te doen met de btw op deze taken? Moet er btw in rekening worden gebracht en is deze compensabel?