Geen foto

Vastgoed

Het investeren en bouwen van vastgoed, energie- en duurzaamheidsinvesteringen aan gebouwen, gebruik van accommodaties, multifunctionele gebouwen, verhuur, (erf)pacht en koop. Vastgoed gaat altijd gepaard met btw-problematiek. Welke verhuur is belast met btw en kan ik de btw op de investeringskosten verrekenen? Wat kunt u doen om de btw-positie van het vastgoed te optimaliseren en op welke wijze kan het best geïnvesteerd worden?