Geen foto

Grondexploitaties

Aanleg openbaar gebied, bouwkavels ontwikkelen, plankostenbijdragen, terugleveren van gronden en ruilen van gronden, afkoopsommen, afspraken maken over toekomstig beheer en onderhoud. Welke transacties zijn belast met btw? Wij zorgen met u voor een goede verdeling van compensabele en aftrekbare btw per grondexploitatie.

Laatste nieuws

Komende opleidingen