Cursus Wet Normering Topinkomens (WNT) voor gemeenten (Loonheffingen)

Programma

Bent u in de praktijk toch nog veel tijd kwijt met de WNT-verantwoording of leidt dit proces bij u nog tot veel vragen van de accountant? De afgelopen jaren hebben wij veel gemeenten geholpen om middels een goede procesbeschrijving en berekeningsformats het proces omtrent de WNT goed en efficiënt te laten verlopen. Met als resultaat dat de organisatie veel minder tijd kwijt is aan de WNT-verantwoording en de accountant alle benodigde informatie heeft om deze snel goed te keuren. Dit scheelt de organisatie en de accountant tijd, en daarmee ook geld.

In deze cursus delen wij onze kennis op het gebied van de WNT bij gemeenten en gaan wij in op de bij de gemeente voorkomende situaties.
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen