Mobiel menu openen
 • Maak kennis met onze fiscalisten uit de praktijk

  MEER INFO
 • Verbetering van uw fiscale positie komt niet van buitenaf maar van binnenuit

  MEER INFO
 • Fiscaliteit gericht op de verbetering van kennis van uw organisatie

  MEER INFO
 • Een praktische vertaling van uw adviesvragen naar uw praktijk

  MEER INFO

DBA update

Voortgang Wet DBA

Met het invoeren van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 vervalen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer op 1 juni jl. geïnformeerd dat handhaving van de Wet DBA  (verder) wordt opgeschort tot (tenminste) 1 juli 2018. Dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd in beginsel geen naheffingen en boetes gaat opleggen, tenzij u door de Belastingdienst als kwaadwillend wordt gezien.

Daarnaast heeft de ambtelijke werkgroep haar onderzoek afgerond naar de onderliggende problemen en mogelijke oplossingen voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie. In de rapportage zijn tien mogelijke varianten beschreven waar de politiek mee aan de slag kan. Gezien de complexiteit van het onderwerp en het feit dat er nog geen nieuw kabinet is, verwachten wij dat er op korte termijn nog geen (definitieve) keuzes worden gemaakt.

Ons advies inzake de Wet DBA blijft overigens ongewijzigd. Ondanks dat de handhaving (opnieuw) wordt uitgesteld, adviseren wij u uw eigen inhuur situatie(s), mogelijke risico’s en best passende oplossingen in beeld te brengen. Wij denken graag met u mee.

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate